Aanvullende belasting personenbelasting

Print

Door het gemeentebestuur wordt een aanvullende belasting gevestigd op de personenbelasting geheven ten laste van de inwoners die belastbaar zijn in die gemeente: 7,8 %.