Aanvullende belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Print

Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de heffing van het Vlaamse Gewest met betrekking tot verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

De belasting wordt vastgesteld op 30 opcentiemen.