Hoe bezwaar indienen ?

Print

Het bezwaarschrift wordt steeds schriftelijk ingediend en uitsluitend:

  • per brief, gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
  • online met dit formulier

In het bezwaarschrift moet melding worden gemaakt van:

  • naam en adres van de indiener
  • als de indiener namens een vennootschap bezwaar wenst aan te tekenen: bewijs bij te voegen waaruit blijkt dat de indiener de vennootschap in rechte mag vertegenwoordigen (uittreksel KBO aanduiding bestuurders – kopie gecoördineerde statuten)
  • de belasting waartegen bezwaar wordt ingediend – een kopie van het aanslagbiljet dient te worden bijgevoegd.
  • de reden van het bezwaar met eventuele bewijsstukken
  • het dienstjaar en eventueel het aanslagadres
  • de indiener geeft aan of hij wenst gehoord te worden of niet