Meldpunt woonproblemen

Via bovenstaande knop Meldpunt woonproblemen kan u een melding maken bij het Wooninfopunt.

Huurproblemen

Het Wooninfopunt staat zowel huurders als verhuurders, op de private en sociale huurmarkt, bij.

Huurdiscriminatie

Bent u op de huurmarkt gediscrimineerd, of bent u getuige van discriminatie? De woonconsulent zal u informeren over uw mogelijkheden en u, indien gewenst, ondersteunen bij het melden van de discriminatie bij het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

Inbreuken bekendmaking huurprijs en kosten en lasten

Een verhuurder (of zijn gevolmachtigde) moet in elke officiële of publieke mededeling, zoals een internetzoekertje of huuraffiche, minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermelden.

Woningkwaliteit

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden en veilig en gezond zijn. 

Leegstand en verwaarlozing

Hebt u een pand opgemerkt dat al lang leegstaat, of aan het verkommeren is? Door leegstaande en/of verwaarloosde panden te signaleren helpt u als burger actief bij het verbeteren van de woonkwaliteit in de buurt.