Meldpunt woonproblemen

Via bovenstaande knop Meldpunt woonproblemen kan u een melding maken bij het Wooninfopunt.

Huurproblemen

Het Wooninfopunt staat zowel huurders als verhuurders, op de private en sociale huurmarkt, bij.

Huurdiscriminatie

Bent u op de huurmarkt gediscrimineerd, of bent u getuige van discriminatie? Bij het Wooninfopunt van uw gemeente kan u terecht voor het melden van discriminatie op de huurmarkt. De woonconsulent zal u informeren over uw mogelijkheden en u, indien gewenst, ondersteunen bij het melden van de discriminatie bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De medewerkers van Unia informeren je over jouw rechten en zoeken samen naar een oplossing.

Inbreuken bekendmaking huurprijs en kosten en lasten

Een verhuurder (of zijn gevolmachtigde) moet in elke officiële of publieke mededeling, zoals een internetzoekertje of huuraffiche, minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermelden. Inbreuken op deze wettelijke verplichting kunnen gemeld worden.

Woningkwaliteit

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden en veilig en gezond zijn. Vermoedt u als huurder of verhuurder dat er problemen zijn met betrekking tot de kwaliteit van uw woning, dan kan u dit ook melden bij het Wooninfopunt.

Leegstand en verwaarlozing

Hebt u een pand opgemerkt dat al lang leegstaat, of aan het verkommeren is? U kan bij het Wooninfopunt ook terecht voor een melding van een leegstaand en/of verwaarloosd pand. Door leegstaande en/of verwaarloosde panden te signaleren helpt u als burger actief bij het verbeteren van de woonkwaliteit in de buurt.