Luierpremie

Print

! Vanaf 1 januari 2022 !

Wat

De luierpremie is een jaarlijkse tegemoetkoming van het gemeentebestuur voor de ouders van kinderen die jonger zijn dan 2,5 jaar.

Voor kinderen die op 1 januari van een kalenderjaar zijn ingeschreven en de leeftijd van 2,5 jaar niet bereikt hebben, wordt voor dit kalenderjaar automatisch een luierpremie toegekend. 

Deze premie is bedoeld als een tegemoetkoming in de extra kosten als gevolg van de invoering van de gewogen restafvalinzameling op 7 juni 2021.

Opgelet!
Wie reeds financiële steun van het ocmw voor de aankoop voor luiers en verzorgingsproducten voor baby’s (Reglement Financiële steun kinderarmoedebestrijding) ontvangt, heeft geen recht op deze premie.

Procedure

Deze premie wordt automatisch uitbetaald, u hoeft hier niets voor te doen!

Deze premie wordt uitbetaald op de ILvA-provisierekening (de individuele rekening voor de gewogen restfractie (Diftar), bijgehouden door ILvA) van de referentiepersoon van het adres waar het kind ingeschreven is. Dit is meestal een ouder, maar niet altijd. 

Bedrag

De jaarlijkse premie voor een kalenderjaar bedraagt forfaitair:
  • 20 euro voor kinderen van minder dan één jaar (*)
  • 20 euro voor kinderen van meer dan één jaar en minder dan twee jaar (*)
  • 10 euro voor kinderen van meer dan twee jaar en minder dan twee jaar en zes maanden (*)

(*) De toestand op 1 januari van het kalenderjaar zoals vermeld in het Rijksregister der natuurlijke personen

Uitzonderingen

Wie reeds financiële steun van het ocmw voor de aankoop voor luiers en verzorgingsproducten voor baby’s (Reglement Financiële steun kinderarmoedebestrijding) ontvangt, heeft geen recht op deze premie.