Leegstand van woningen en gebouwen

Print

De gemeente heeft een belastingreglement opgesteld om leegstand te bestrijden. Woningen en gebouwen die gedurende een langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld.

Wanneer is er sprake van leegstand?
Een woning staat leeg als ze gedurende 1 jaar niet wordt bewoond.

Een gebouw staat leeg wanneer het gedurende 1 jaar niet wordt gebruikt waarvoor het bestemd is. Deze bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning.

Uw woning of gebouw wordt dan opgenomen op de lijst van de leegstand. U ontvangt hiervan een akte en indien het pand niet leegstaand is, kan u in beroep gaan tegen deze opname.

Vrijstelling en schrapping
De gemeente reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten. Denk dan maar aan verbouwingen die wat langer duren, of wanneer je als oudere naar een verzorgingsinstelling verhuist. Als een vrijstelling wordt toegekend, zal de eigenaar voor een specifiek aanslagjaar geen heffing verschuldigd zijn. U dient deze aan te vragen met het formulier aanvraag vrijstelling.

Wanneer een woning of gebouw voldoet aan de schrappingsvoorwaarden, kan ze geschrapt worden uit de inventaris. Het aanvragen van een schrapping gebeurt aan de hand van het formulier aanvraag schrapping.

Let op, de aanvraag moet u uiterlijk voor het verstrijken van de nieuwe termijn van 12 maanden indienen.

Kostprijs?
Staat een pand langer dan 1 jaar op de inventaris, dan betaalt de eigenaar een belasting

Weet u niet wat u moet doen indien uw woning is opgenomen in het leegstandsregister? Gebruik de simulatieomgeving.

Formulieren