Huurdersbond

Print
Huurdersbond Vlaams-Brabant

Gratis advies voor huurders

De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan private en sociale huurders en informeert ze over hun rechten en plichten als huurder. U kan bij de Huurdersbond terecht voor vragen over uw contract, opzeg, waarborg, herstellingen, indexatie enz., maar ook voor het opstellen van aangetekende brieven. Ze bekijken samen met u het probleem en bieden oplossingen aan.

Indien u contact neemt met de Huurdersbond volstaat het te melden dat u huurder bent met domicilie in Liedekerke. U krijgt een lidnummer toegewezen, en kan vervolgens een dossier laten opmaken en advies inwinnen. Eens u lid bent ontvangt u ook het driemaandelijks huurdersblad (per mail of via de post). Doordat de gemeente zich als collectief lid heeft aangesloten bij de Huurdersbond Vlaams-Brabant is uw lidmaatschap gratis.

Openingsuren en contactgegevens adviespunten Huurdersbond Vlaams-Brabant