Gemeentelijk infomagazine #1770

#1770 is het infomagazine van het gemeentebestuur.

Het infomagazine verschijnt 4 keer per jaar: op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december. De verspreiding in Liedekerke is gratis.

Een abonnement buiten de gemeente kost € 15,00. Het volstaat dit bedrag over te schrijven op rekening nummer 091-0001649-29 met vermelding

'Abonnement Info Liedekerke'.

Voor het plaatsen van redactionele teksten en publiciteit:
Communicatie & marketing

tel. 053 64 55 95
communicatie@liedekerke.be

De teksten moeten binnen zijn ten laatste 1 maand voor de verschijningsdatum. Check zeker het infoblad voor de juiste datum!

 

Publiciteit

U heeft de mogelijkheid om reclame te publiceren in #1770.

 

Vorige edities

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014