Gemeentelijk infomagazine #1770

#1770 is het infomagazine van het gemeentebestuur.

Het infomagazine verschijnt 4 keer per jaar: op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december. De verspreiding in Liedekerke is gratis.

Een abonnement buiten de gemeente kost € 15,00. Het volstaat dit bedrag over te schrijven op rekening nummer 091-0001649-29 met vermelding

'Abonnement Info Liedekerke'.

Voor het plaatsen van redactionele teksten en publiciteit:
Communicatie & marketing

tel. 053 64 55 95
communicatie@liedekerke.be

De teksten moeten binnen zijn ten laatste 1 maand voor de verschijningsdatum. Check zeker het infoblad voor de juiste datum! Wens je een activiteit aan te kondigen in het infoblad? Publiceer dan jouw activiteit via de UiTdatabank, alle activiteiten die plaats vinden in Liedekerke worden via de UiTdatabank automatisch opgenomen in de UiTagenda van #1770. Hou ook hier rekening met een tijdige input (input via UiTdatabank = een maand voor het verschijnen van de volgende editie van #1770).

 

Publiciteit

U heeft de mogelijkheid om reclame te publiceren in #1770.

 

Vorige edities

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014