Gemeenschapswachten

Print

De gemeenschapswachten maken integraal deel uit van het gemeentepersoneel en zijn voor burgers het eerste veiligheidsaanspreekpunt in een gemeente. Ze zijn bevoegd voor veiligheid en preventie, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.

Ze zijn het aanspreekpunt in jouw wijk en je herkent ze aan hun paarse uniform.

3 gemeenschapswachten

De gemeente Liedekerke telt vandaag 3 gemeenschapswachten, waarvan er ook twee vaststeller zijn. Een gemeenschapswacht-vaststeller kan vaststellingen doen in het kader van de GAS-wetgeving.

De gemeente Liedekerke werd door BIN-netwerken en de wijkwerking van de lokale politiezone (TARL) in drie zones verdeeld. Om de samenwerking tussen de gemeenschapswachten en deze andere entiteiten te verhogen werd beslist om onze drie gemeenschapswachten ook verantwoordelijk te maken voor een bepaalde zone.

Zij vormen binnen hun respectievelijke zone het eerste aanspreekpunt voor de burger, maar ook voor de andere gemeentediensten en ook de BIN-netwerken en de wijkagenten van de lokale politie. Je zal in jouw buurt dus wellicht meestal dezelfde gemeenschapswacht tegenkomen.

Concreet werden volgende zones in het leven geroepen voor de gemeenschapswachten:

ZONE 1 (BLAUW): STATION
ZONE 2 (GROEN): LIEDEKERKEBOS
ZONE 3 (GEEL): CENTRUM

Verantwoordelijke gemeenschapswacht per zone:

ZONE 1: Gert
ZONE 2: Sarah
ZONE 3: Mike

Wat doen gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers?

Gemeenschapswachten
Gemeentehuis
Opperstraat 31
1770 Liedekerke