Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland

Reizende kinderen moeten een individueel paspoort of identiteitskaart bezitten wanneer het land van bestemming dit eist. U kunt zich hierover steeds informeren bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen.
Als het kind met één van beide ouders reist, heeft deze ouder de vrijheid om een geschreven akkoord mee te nemen van de andere ouder, dat door de gemeente wordt voor echt verklaard. 
De federale overheidsdienst Buitenlandse zaken raadt een ouderlijke toestemming aan, als het kind alleen reist of in het gezelschap van andere personen dan de ouders. 

Werkwijze

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft. Hij/zij vult het formulier Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland in en bezorgt het ondertekend aan de dienst bevolking .

Let wel: voor de correcte afhandeling van het dossier moet dit formulier recto-verso afgedrukt en ingevuld zijn.

Gescheiden

Gescheiden ouders dienen een vonnis voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij het ouderlijk gezag heeft over het kind.

Opgelet
Vergeet niet uw identiteitskaart mee te brengen voor de controle van uw handtekening.
 
Tarief
Gratis
 
Mee te brengen
  • de identiteitskaart van de minderjarige
  • de identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft
  • de vooraf ingevulde reistoelating (één bladzijde recto-verso)
  • bewijs van hoederecht (vonnis van rechter) als u een gescheiden ouder bent