Noodwoning - huishoudelijk reglement

Het OCMW kan een woning als noodopvang ter beschikking stellen aan personen waarvoor het overeenkomstig de wet van 1965-04-02 bevoegd is en wiens woning door brand, storm, wateroverlast tijdelijk ongeschikt is voor bewoning of die ingevolge echtelijke geschillen, uitdrijving enz.… over geen onderdak beschikken.

Kostprijs: 15 euro/dag voor alleenstaande, 21 euro/dag voor gezin/samenwonenden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Reglement465.27 KB