Gedeeld verblijf - Aanvraag registratie in het bevolkingsregister

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres van de hoofdverblijfplaats.

Sinds 15 februari 2016 is het mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder' bij wie het kind niet is ingeschreven.

Met dit formulier vraagt u als ‘huisvesting verlenende ouder’ een registratie van het verblijfsadres van niet-ontvoogde minderjarige kinderen. De vermelding van het gedeeld verblijf wordt geregistreerd bij u als ouder en bij het kind 

Hoe verder met dit formulier?
  • ga met het ingevuld formulier naar de dienst burgerzaken
  • vergeet niet uw identiteitskaart mee te brengen voor controle van de handtekening