Voor- en naschoolse opvang

Ochtendopvang in de school

maandag tot en met vrijdag van 7u45 tot 8u20
kinderen die vroeger opvang nodig hebben dan 7u45 kunnen terecht in de opvanglocatie van:

Maantje Liedekerke | Muilenstraat 33 | 1770 Liedekerke ; ze worden van daar naar de school vervoerd

Avondopvang in de school

maandag, dinsdag en donderdag van15u30 tot 17u15
kinderen die langer dan 17u15 opvang nodig hebben, worden vervoerd naar de opvanglocatie van:

Maantje Liedekerke | Muilenstraat 33 | 1770 Liedekerke

Op woensdagmiddag en vrijdagnamiddag is er geen opvang na de schooltijd en worden de kinderen, waarvoor de ouders opvang wensen, onmiddellijk na schooltijd vervoerd naar de opvanglocatie van:

Maantje Liedekerke | Muilenstraat 33 | 1770 Liedekerke

Buitenschoolse opvang Maantje Liedekerke

!! U bent verplicht uw kind in te schrijven vóór het de eerste maal naar de opvang komt. Voor elk nieuw ingeschreven kind wordt er namelijk een dossier samengesteld. Dit gebeurt na telefonische afspraak met de teambegeleider-coach !!
 
Infano vzw Liedekerke | Muilenstraat 33 | 1770 Liedekerke | 0489 95 13 13 (tijdens de opvanguren)
E-mail: maantjeliedekerke@infano.be | Teambegeleidster: Evie Simoens 0499 52 91 77 (te bereiken tijdens de kantooruren in geval van nood)

Website Infano