Schoolraad

Print

In deze raad zetelen de directeur, een afvaardiging van het schoolbestuur, de ouders, de leerkrachten en de buurtbewoners en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Ze hebben informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het schoolleven. Ze hebben advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.