Schoolvisie

Print

Ons onderwijs en het karakter van onze school ontwikkelen zich onder invloed van verscheidene factoren tot een goed georganiseerde institutie met een specifieke eigenheid.

Uitgaande van de gemeenschappelijke basisdoelen van het pedagogisch project van het gemeentelijk onderwijs (openheid – verscheidenheid – democratisch – socialisatie – emancipatie – totale persoon – gelijke kansen – medemens – europees – mensenrechten) ontwikkelden we onze eigen visie.

Toch wilden we naast deze gezamenlijke visie binnen onze school nog enkele accenten leggen:

Betrokkenheid: betekent voor onze school de identificatie van iemand (leerkrachten, ouders, kleuters, derden) met onze school en het leveren van extra inspanningen in het belang van onze school, onze samenwerking, onze omgang met kleuters, onze visie uitdragen,..

Eigenheid: betekent voor onze school dat we een eigen identiteit en eigen karakter vormen en dit naar de buitenwereld toe ook kunnen en durven tonen.

Respect: betekent voor onze school de waardering die men voor iemand heeft of van iemand krijgt vanwege zijn kwaliteiten, prestaties en vaardigheden. Evenals de waardering die men heeft voor materiaal en hoe men ermee omgaat.
Verantwoordelijkheid: betekent voor onze school dat we grote zorg dragen en toewijding tonen voor iedereen die, en voor alles wat met onze school te maken heeft, rekening houdend met de gevolgen en we deze kunnen aanvaarden

Zelfstandigheid: betekent voor onze school dat we onafhankelijk van een ander keuzes kunnen maken en een eigen mening kunnen vormen.

Deze worden nagestreefd in en buiten de school, tijdens alle schoolse activiteiten.

Met deze visie proberen we, naast het cognitieve aspect van de ontwikkeling, de betrokkenheid en het welbevinden van elk kind te stimuleren om te bouwen aan de totale persoonlijkheid van het kind zodat hij/zij volwaardig kan functioneren in de maatschappij.