Schoolraad

Print

In deze raad zetelt een afvaardiging van het schoolbestuur, de ouders, de leerkrachten en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Ze hebben informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het schoolleven. Ze hebben advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid.

De ouders worden vertegenwoordigd door:

mevrouw Valerie Cobbaert (mama van Leander - derde kleuterklas) en mevrouw Nathalie Peetroons (mama van Elise - tweede kleuterklas)