Scholengemeenschap

Print

Onze scholengemeenschap De Pajot  is sinds 1 september 2003 een interlokale vereniging, waarvan de zetel gevestigd is te 1760 Roosdaal, Brusselstraat 27.

Scholengemeenschap De Pajot staat voor een verregaande gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 schoolbesturen van

  • Gemeentelijke kleuterschool Liedekerke (Dol-Fijn)
  • Gemeentelijke basisschool Lennik (’t Rakkertje)
  • Gemeentelijke basisschool Ternat (De Kiem)
  • Gemeentelijke basisschool Roosdaal (Triangel)
  • Gesubs. Vrije lagere school voor Buitengewoon Onderwijs ( Levenslust)

Met het wederzijds respect voor de autonomie van elke school is onze scholengemeenschap een platform ten dienste van de schoolbesturen en de scholen. Vertrekkend vanuit een dynamiek van "verbonden vrijheid" wil de scholengemeenschap via multidisciplinair overleg een aantal doordachte gemeenschappelijke doelen, afspraken en acties uitbouwen die ten goede komen aan de onderwijskwaliteit van al onze scholen, aan de ruim 160 enthousiaste medewerkers en aan de ruim 1300 ons toevertrouwde kinderen .