Ouderraad

Print

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig.

Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

  • Activiteiten van informatieve, communicatieve en vormende aard organiseren (oa. over het lokale schoolgebeuren);
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;
  • Activiteiten beleggen van sociale, culturele of sportieve aard om de ouderwerking op school vorm te geven en ook materieel te ondersteunen;
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden.

Om dit te kunnen blijven realiseren zijn we steeds op zoek naar ouders die zich willen inzetten voor onze kleuters en onze school en zich willen aansluiten bij onze actieve ouderraad. De ouderraad staat in voor heel wat evenementen: Halloweentocht, koekjesverkoop, Kerstmarkt, Sinterklaasontbijt, Vlaamse kermis … De volledige opbrengst gaat integraal naar onze school en kleuters.