Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Print

Voor het CLB en de school staat het kind centraal. Samen doen we er alles aan om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Het CLB werkt op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Op onze school uit zich dat door:

  • aanwezigheid op scharniermomenten met ouders en bij overleg met de leerkrachten, externen,...;
  • structureel zorgoverleg met zorgcoördinator;
  • ondersteuning door het geven van tips in verband met de aanpak van specifieke problemen;
  • delen en opbouwen van expertise;
  • medisch toezicht in eerste en tweede kleuterklas;

Als ouder kan u ook rechtstreeks beroep doen op de hulp van het CLB.

We zijn met onze school aangesloten bij
CLB Dender
Zonnestraat 25
9300 Aalst
053 60 32 80

Website van CLB Dender