Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Print

Voor het CLB en de school staat het kind centraal. Samen doen we er alles aan om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Het CLB werkt op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Op onze school uit zich dat door:

  • aanwezigheid op scharniermomenten met ouders en bij overleg met de leerkrachten, externen,...
  • structureel zorgoverleg met zorgcoördinator
  • ondersteuning door het geven van tips in verband met de aanpak van specifieke problemen
  • delen en opbouwen van expertise
  • medisch toezicht in eerste kleuterklas

Als ouder kan u ook rechtstreeks beroep doen op de hulp van het CLB.

We zijn met onze school aangesloten bij
CLB N-Brussel
Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem
02 482 05 72

Website van CLB N-Brussel