Dieren en dierenbescherming

Print

Opvang van dieren tegen betaling

Iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar, onderdak en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn, ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Lijst met alle wettelijk erkende dierenpensions in Vlaanderen.

Een ziek of gewond wild dier gevonden?

Het dier moet gepaste voeding en verzorging krijgen. Daarom onderneemt u best zelf niets en brengt u het dier zo vlug mogelijk over naar een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Daar beschikken de verantwoordelijke en zijn dierenarts over de nodige expertise. In elke Vlaamse provincie is minstens één erkend opvangcentrum actief. Hier vind je hun contactgegevens (volledig adres, telefoonnummers, website).

Ziet u zelf vervoeren niet zitten? Bel dan het Wildlife Taxi Team op 0472 32 65 32. Een netwerk van vrijwillige transporteurs zorgt ervoor dat het dier in goede handen terechtkomt.

Verwaarloosde of mishandelde dieren

Als u getuige bent van een dier dat verwaarloosd of mishandeld wordt, kan u dat melden op 2 manieren:

 • Is het dringend of kent u de eigenaar niet? Neem dan contact op met de politie, zij kunnen de eigenaar opsporen.
  U kan hen contacteren op 053 65 00 55 of via e-mail.
 • Bij het meldpunt van de dienst Dierenwelzijn. Als u de eigenaar van het dier niet kent, kan de dienst Dierenwelzijn niet optreden. Discretie wordt verzekerd. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Katten

Een nest kittens? Vergeet ze niet te steriliseren!

Hebt u een nest kittens in huis? Dan is het wettelijk verplicht om ze te laten castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn. Geeft  u ze daarvoor al weg dan moet u ook instaan voor de castratie/sterilisatie. Deze maatregel moet de overbevolking aanpakken, want de dierenasielen kunnen de toevloed aan zwerfkatten niet aan.

Wat als uw huiskat ouder is dan vijf maanden?

Ook die moet u laten  steriliseren. Alleen voor katers en kattinnen die geboren zijn vóór 31 augustus 2014 geldt er een uitzondering. Deze dieren moet u ze alleen laten steriliseren of castreren als u ze verkoopt of weggeeft, anders niet.

Elke kat gesteriliseerd? Zal de huiskat dan niet uitsterven?

Zo’n vaart loopt het helemaal niet. De dierenasielen worden overspoeld met katten uit ongewenste nestjes. Soms worden de diertjes gewoon gedumpt langs de kant van de weg. Niet alle katten vinden een thuis. Het aantal katten wordt nauwlettend opgevolgd. Wanneer de zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan het beleid worden aangepast. Maar tot dan geldt er dus een duidelijke verplichting.

Ocharme, die dieren?
Neen, hoor. Een sterilisatie bespaart een kattin flink wat ongemakken. Niet alleen hebben ze minder kans op baarmoederontstekingen en melkkliertumoren, ze vechten ook veel minder met andere katten. Dus lopen ze minder wonden en overdraagbare ziektes zoals kattenaids op. Gesteriliseerde kattinnen leven dan ook langer dan niet-gesteriliseerde katten.
Dat geldt ook voor gecastreerde katers. De dieren gaan niet langer op zoek naar krolse kattinnen, vechten minder en worden minder vaak aangereden door auto’s. Ze krijgen een rustiger aard en een tragere vetverbranding, wat hun kans op overgewicht vergroot. Wat minder voer geven, helpt daarbij.

Opgelet, ook na de castratie blijft een kater nog enkele weken vruchtbaar door het sperma in de zaaleider.

Meer info over het houden van katten.

Heeft u last van zwerfkatten? Meer info vindt u hier.

Honden

Verplichtingen opgenomen in het Politiereglement Openbare overlast

In het woongebied moeten honden aan de leiband worden gehouden op de openbare wegen en voor publiek toegankelijke plaatsen.

Op openbare wegen en voor publiek toegankelijke plaatsen buiten het woongebied moeten dieren steeds onder toezicht worden gehouden door een begeleider. De begeleider moet zijn dier terughouden wanneer voorbijgangers naderen.

Met uitzondering van assistentiehonden, is de toegang met dieren verboden op:
 • de gemeentelijke begraafplaatsen
 • de gemeentelijke sportinfrastructuur
 • de gemeentelijke openbare gebouwen
 • de gemeentelijke speelpleinen en parken 
Op de gemeentelijke begraafplaatsen en op de gemeentelijke speelpleinen en parken zijn honden evenwel toegelaten mits naleving van volgende bepalingen:
 • de honden moeten aan de leiband worden gehouden
 • de begeleider moet zijn dier terughouden wanneer voorbijgangers naderen
In het woongebied zijn de begeleiders verplicht:
 • te beletten dat hun hond de openbare wegen, pleinen en parken, de aanplantingen en de bermen bevuilt
 • op de hiervoor vermelde plaatsen de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen en in de openbare vuilnisbakken of hondenpoeppalen (in Warandepark, Heidestraat en Velodroomplein) te deponeren
 • hun hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondenweides, en de uitwerpselen van hun hond te verwijderen

De begeleider, met uitzondering van blinden, moet steeds in het bezit zijn van een zakje voor het opruimen van hondenpoep.

Het is ten strengste verboden om hondenpoep te deponeren in de greppels of rioolmonden

Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. De houders van dieren die de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.

Hondeneigenaars die het reglement niet respecteren, riskeren een administratieve geldboete van maximaal € 200.

Registratie

Sinds 1998 moeten alle honden in België geregistreerd zijn. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het LNE.

Loslopende honden

Loslopende honden kunt u melden aan de politiezone TARL op 053 65 00 65.
Indien men de eigenaar niet kan achterhalen, laat de politie de hond ophalen door:

Veterinary Assistance VZW
VETAS
Jan Tieboutstraat 99
1731 ZELLIK
www.vetas.be

Huisdiersticker

Wat is een huisdiersticker?

De gemeente stelt een huisdiersticker ter beschikking aan de inwoners. Door deze sticker op het raam of de deur van uw woning te kleven, kan u aan de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren er in uw huis aanwezig zijn. Zo kan het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch worden verminderd.

Ik wil wel zo'n sticker. Hoe geraak ik hieraan?

U kan de sticker afhalen aan de balie van het onthaal van het gemeentehuis of vragen dat de sticker op uw adres met de post wordt bezorgd (aanvraag via dit webformulier)

Marters

De steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn zijn de meest voorkomende marterachtigen. Het zijn snuggere roofdieren, die graag dicht bij de mensen wonen. Met hun opstaande oortjes en dikke vacht zien ze er bijzonder aaibaar uit. Bovendien zijn het nuttige wezentjes. De lenige jagers helpen om muizen en rattenplagen in je leefomgeving te voorkomen.

Schade

Vooral steenmarters maken het soms nogal bont. Ze kunnen voor geluidsoverlast zorgen en durven daken, isolatie of auto-onderdelen beschadigen. Soms belagen ze zelfs je kippen of kleine huisdieren als cavia’s en konijnen.

Maatregelen

Een hele reeks maatregelen helpt samenleven met marterachtigen aangenamer te maken. Een overzicht van preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade te voorkomen vind je op http://www.natuuralsgoedebuur.be/nl-BE/Marters%20en%20co#.WVIS3OnfOUk.

Schadevergoeding

Enkel wanneer er ondanks het nemen van minstens één van deze basismaatregelen schade wordt vastgesteld, kan men aanspraak maken op een schadevergoeding. Meer info vind je op http://www.natuuralsgoedebuur.be/nl-BE/Marters%20en%20co#.WVITpOnfOUm en http://steenmarter.be/984/

Bestrijden van duivenoverlast

Het gemeentebestuur werkt samen met Vets For City Pigeons rond een duurzaam en diervriendelijk beleid voor het bestrijden van overlast door  duiven.
Het controlebeleid van Vets For City Pigeons is opgebouwd rond geboortebeperking. Via een voederdispenser in het Warandepark krijgen de duiven op een vast tijdstip de duivenpil, een maïskorrel gecoat met het contraceptief bestanddeel R-12, voorgeschoteld.
De werking van de duivenpil is eenvoudig, omkeerbaar en veilig voor mens en dier.

Tegelijk krijgen duiven voedsel binnen en gaat hun gezondheid erop vooruit. Het project staat volledig onder de begeleiding van een ervaren dierenarts.

VEELGESTELDE VRAGEN 

Waarom anticonceptie als bestrijdingsmiddel?

Met anticonceptie houdt men een duivenpopulatie op een effectieve, diervriendelijke en ethisch verantwoorde manier onder controle. Alleen op deze manier wordt een stabiele en gezonde duivenpopulatie bereikt. Deze methode wordt gesteund door GAIA.

Wat is R-12?
R-12 is een veterinair geneesmiddel in de vorm van maïskorrels die gecoat zijn met een kleine dosis nicarbazine.
Nicarbazine is een geneesmiddel dat in de pluimveehouderij gebruikt wordt in preventieprogramma’s rond coccidiose, een darmparasiet bij vogels. Het heeft als bijwerking dat het membraan tussen de dooier en het eiwit wordt aangetast. Hierdoor vindt er geen embryonale ontwikkeling plaats.

De bijwerking is volledig omkeerbaar en het effect verdwijnt 4-6 dagen na de laatste toediening, waarna het dier zich opnieuw kan voortplanten. Ook de gezondheid van het dier komt niet in het gedrang.

Heeft dit effect op alle duiven?

De duif is een groepsdier en binnen een kolonie heerst een duidelijke rangorde, vooral tijdens het eten. De dominante dieren beslaan 15% van de groep, krijgen het meeste voedsel en planten zich snel voort. Dit is de groep waar Vets For City Pigeons op mikt. Als je deze groep aanpakt, bereikt men onrechtstreeks de hele populatie. Door R-12 in het voortplantingsseizoen te voeren, krijgt de dominante groep automatisch de juiste portie van het werkzame product binnen. Het gevolg: minder jongen.

Hoe werkt het?

Deze methode werkt volgens een stappenplan:

1. Diagnose van de situatie

Een dierenarts van Vets For City Pigeons komt langs en brengt het probleem in kaart. De kolonies worden geobserveerd en de duiven geteld. Na een grondige analyse van deze informatie worden de voederplaatsen, de dagelijkse dosis en het tijdschema bepaald.

2. Start van de behandeling

Gedurende twee weken worden de stadsduiven geconditioneerd met niet-behandelde maïskorrels. Vervolgens start het traject met R-12 via een automatische dispenser.

3. Opvolging

De dierenarts staat in voor een periodieke monitoring en evaluatie. Zo kan nagegaan worden of het geneesmiddel correct wordt ingenomen, kunnen de voederplaatsen opgevolgd worden en kan de dosis, indien nodig, aangepast worden..

4. Finale telling

Aan het einde van de behandeling wordt een laatste telling uitgevoerd. De aantallen worden geëvalueerd en vergeleken met de aantallen van de eerste telling.

5. Herhaling

Het hele proces kan jaarlijks herhaald en bijgesteld worden.

Wat zijn de effecten op het milieu, mens en dier?
 • Mensen: een mens zou 750 kg/dag moeten eten voor er gezondheidsrisico’s optreden.
 • Duiven: R-12 veroorzaakt geen negatieve bijwerkingen of letsels bij duiven ; het heeft een positief effect op hun gezondheid en beschermt hen tegen coccidiose.
 • Hobby- en reisduiven: inwoners hoeven zich geen zorgen te maken. Nicarbazine (het actieve bestanddeel van R-12) is een middel tegen coccidiose, dat als bijwerking heeft dat het membraan tussen eigeel en eiwit permeabel wordt. Hierdoor kan er geen kuiken in het ei groeien. Dit effect is slechts tijdelijk, begint te werken na 5 dagen opname en verdwijnt binnen de week na het stoppen van de opname. Een toevallige passant, zoals een reisduif, zal in het slechtste geval dus 5 dagen mee-eten, op krachten komen, behandeld zijn tegen coccidiose en terug naar zijn hok vliegen. De duif is op dat moment ook zeker geen kweekduif en zal dat ook niet binnen de 7 dagen worden. Er is dus geen enkel risico op verminderde vruchtbaarheid bij de reisduiven van de liefhebbers.
 • Roofvogels: een roofvogel die een duif eet, nadat die met R-12 gevoerd is, wordt niet ziek of onvruchtbaar.
 • Andere vogels: andere vogels en duiven die mee willen eten, krijgen zelden de kans van de dominante stadsduiven ; bovendien zijn andere vogels vaak kleiner en kunnen ze de maïskorrels niet opnemen.
 • Milieu: dit anticonceptiemiddel bevat geen hormonen waardoor er geen schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater komen ; de hoeveelheid nicarbazine die in het milieu zou kunnen vrijkomen tijdens de behandeling ligt minstens 100 keer lager dan de Europese richtlijn met betrekking tot milieurisicobeoordeling.
Waarom is er een voederverbod in Liedekerke?

Een voederverbod is een belangrijke factor voor het weren van duiven. Duiven zijn snel geconditioneerd. Als ze iedere dag gevoederd worden, komen ze steeds opnieuw terug. Met de nodige overlast van dien - denk aan uitwerpselen, rondvliegende vogels en agressie. Als duiven niet meer gevoederd worden, zoeken ze elders eten. Er is eten genoeg beschikbaar en duiven zijn erg vindingrijk. Er bestaat dus geen gevaar dat duiven verhongeren of sterven.  

Trekt R-12 ratten aan?
Stadsduiven zijn gulzige eters. Bij het voederen van R-12 zijn de maïskorrels binnen enkele minuten volledig verdwenen. Er blijft zelden maïs liggen, en wat er overblijft, wordt opgeruimd. Op die manier blijft er niets over voor eventuele restjeseters, zoals ratten, en kan er geen overlast optreden.

Gaan alle duiven verdwijnen?
Bij het voederen van R-12 worden nooit alle duiven bereikt. Om onvruchtbaar te worden - en te blijven -, moet een duif 5 dagen per week minstens 8 gram R-12 eten. Niet alle duiven krijgen deze portie binnen. Zo zullen er altijd koppels zijn die nieuwe jongen voortbrengen. Om te schetsen: een koppel dominante stadsduiven kan tot wel 12 jongen per jaar voortbrengen. Met geboortebeperking dunt de populatie op een organische manier uit. Er worden minder jongen geboren en de populatie verkleint door natuurlijke sterfte. Naarmate de populatie kleiner wordt, worden ook de dosissen R-12 kleiner. Op deze manier wordt een gezonde, stabiele en evenwichtige populatie bereikt.

Meer info: Website Vets For City Pigeons

Bijen

In Liedekerke wordt er op dit moment hard gewerkt aan een bijenplan met acties om bijen een handje te helpen. Deze insecten spelen namelijk een belangrijke rol als bestuivers van wilde planten en landbouwgewassen. In het algemeen is er de laatste decennia een achteruitgang zichtbaar, wegens toename in pesticidengebruik, vernietiging van kleine landschapselementen en een afname in voedselaanbod. 

Wil u bijen ook zelf een handje helpen? Het plaatsen van een bijenhotel biedt nestgelegenheid en is een leuke manier om het leven van wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. Een bijenhotel kan u makkelijk zelf in elkaar steken! U moet enkel rekening houden met zaken zoals de oriëntatie, afdak en soort materiaal. Een handleiding voor verschillende hoteltypes vind je hier. Veel knutselplezier!

Ga zeker eens een kijkje nemen naar enkele mooie bijenhotels op het Gravenplein en Monniksplein!

MonnikspleinGravenplein