Betaalbaar kopen via Vlabinvest

Print

Basisvoorwaarden:

  • Meerderjarig zijn
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Aan de inkomensvoorwaarden voldoen
  • Aan de eigendomsvoorwaarden voldoen

Meer info over betaalbaar kopen via Vlabinvest