Bermbeheer

Print

Wegbermen zijn een belangrijk element geworden voor de Vlaamse natuur. Dat heeft men in 1984 al begrepen toen het bermdecreet werd gestemd.  Dat wegbermen een bescherming krijgen is logisch. Vaak zijn de wegbermen nog de enige groeiplaats of migratie voor bepaalde plantensoorten zoals margrieten, knoopkruid, maar soms ook zeldzamere planten.

Vroeger werden de Liedekerkse bermen gemaaid als men dit nodig vond. Het gras werd gemaaid, het maaisel bleef liggen en zorgde voor een verstikkende laag . De bloeiende planten moesten het onderspit delven en grassen domineerden. Ook houden distels en brandnetels van het achtergebleven maaisel, waardoor deze weelderig tierden in de wegbermen, tot grote ergernis van iedereen.

Een bermbeheerplan voor Liedekerke

In 2002 werden alle Liedekerkse bermen geïnventariseerd en werd een bermplan opgesteld. Hierdoor weten we nu welke wilde planten en kruiden er voorkomen in de Liedekerkse wegbermen. Door de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten kan men het bermtype bepalen. Dit bermtype bepaalt dan weer de maaidatum. In Liedekerke werden een 4-tal bermtypes onderscheiden met elk hun maaidatum.

Op basis van de gegevens in het bermplan, werd er voor elke straat een maaischema opgesteld. De maaiwerken worden nu uitbesteed en de aannemer zorgt ervoor dat alle maaisel afgevoerd wordt. Op die manier wordt de bodem minder voedselrijk. Die verschraling zorgt ervoor dat bloeiende planten terug in de berm komen en dat deze snelgroeiende grassen vervangen.

Wanneer maaien?

Volgens het bermbesluit mogen er pas bermen gemaaid worden vanaf 15 juni en opnieuw na 15 september. Deze regel heeft men ingevoerd omdat men dan zeker is dat planten de kans krijgen hun zaden te verspreiden. Indien een gemeente een bermplan opmaakt en goede argumenten heeft, kan men echter afwijkingen aanvragen en vroeger maaien. Voor sommige bermen hebben we dat ook gedaan en we hebben de afwijking verkregen. Meer info kan je verkrijgen bij de milieudienst.