Attest inkomenstarief

Print

Wat

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u een prijs voor kinderopvang volgens uw inkomen.

Wilt u opvang met inkomenstarief voor uw kind? Dan hebt u een attest inkomenstarief nodig.

Het inkomenstarief in een inkomensgerelateerde kinderopvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van:

  • het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • het aantal kinderen ten laste.

In een aantal gevallen geldt een individueel verminderd tarief in een kinderopvang met inkomenstarief. Voor dat individueel verminderd tarief wordt gekeken naar de situatie van de ouder of/en de situatie van de 'inwonende persoon' (meestal de partner).

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen. 

 

Procedure

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Bedrag

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 betaalt u minimum 5,07 euro en maximum 28,13 euro per dag. 

In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.