Als bedrijf

Print

Inspiratielunch voor ondernemingen

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente Liedekerke zich om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. In een klimaatactieplan werden maatregelen opgesomd die de gemeente zal nemen om de doelstelling van 20% CO2-reductie tegen 2020 op het grondgebied te bereiken, en op termijn klimaatneutraal te worden.

Het terugdringen van deze uitstoot is echter een uitdaging die het gemeentebestuur niet alleen kan halen. Er is een samenwerking nodig met alle betrokken actoren (burgers, bedrijven, verenigingen, etc.) resulterend in een win-win situatie voor iedereen.

Het miK (milieu-infopunt voor de KMO) nodigde kmo's uit op een inspiratielunch voor bedrijven, mede-georganiseerd door het Gemeentebestuur van Liedekerke. Deelnemers hebben genoten van een lekkere duurzame lunch, en ondertussen luisteren naar informatie over projecten, praktische tools en nuttige informatie rond klimaatneutraal en duurzaam ondernemen.

De inspiratielunch ging door op maandag 25 september 2017 van 12u tot 14u in de cafetaria van GC Warande te Opperstraat 29, 1770 Liedekerke.

U kan de bijhorende presentaties hieronder downloaden:

Meer info? mik@voka.be of klimaat@liedekerke.be

Mobiscan

Private ondernemingen en andere organisaties kunnen bij het zogenaamde bedrijfsloket van het Provinciaal Mobiliteitspunt terecht met al hun vragen over duurzaam woon-werkverkeer en voor het uitwerken van mobiliteitsmaatregelen voor de werknemers. Meestal en idealiter wordt daar de opmaak van een mobiliteitsscan aan gekoppeld: een doorlichting van de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de bedrijven of de bedrijvenzones. Dergelijke scan is te beschouwen als de "meten-om-te-weten" fase van een mobiliteitsproject: naast een beter inzicht in de problematiek levert deze tegelijk een aanzet tot het uitwerken van een maatregelenpakket.

Meer info vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Gratis fietstest

De Fietstest wordt gratis aangeboden aan bedrijven met vestiging in de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijf stelt een interne coördinator aan die de promotie opvolgt, een startmoment ondersteunt en vragen van deelnemers kan beantwoorden. Het provinciaal mobiliteitspunt stelt tijdens de campagne een Mobiscan op voor uw bedrijf en geeft advies over fietsvriendelijke maatregelen.

Meer info vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Energietips en subsidies

Op de infoavond voor bedrijven werden verschillende presentaties gegeven, vol met belangrijke en handige tips voor bedrijven:

MiK, het milieu-infopunt voor de KMO

MiK, het milieu-infopunt voor de KMO, is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant en Voka-Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant.

MiK ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen in:

  • hun zoektocht naar antwoorden op al hun milieuvragen
  • de stappen die ze zetten richting duurzaamheid, klimaatneutraliteit, waterbesparing, energiebesparing,…
  • Vorming, opleiding, sensibilisatie-acties, ... 

Meer info vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant.