Aanvullende renovatielening

Print

Lening aan te vragen bij: 

Wat

Renovatielening voor het uitvoeren van:

  • verbeteringswerken
  • saneringswerken
  • vergrotingswerken
  • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een gezinslid of een ascendant
  • energiebesparende maatregelen

Voorwaarden

U kunt alle voorwaarden nalezen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Procedure

De aanvragen tot het verkrijgen van een lening dienen samen met de toe te voegen documenten 

  • per aangetekende brief, gericht te worden aan de dienst wonen

Dienst wonen, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

OF

Bedrag

Het maximumbedrag van een renovatielening bedraagt 20.000 euro. Het toe te kennen leningsbedrag mag echter niet lager liggen dan 2.500 euro.Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte persoon, wordt het maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.

De leningen worden toegekend tegen een intrestvoet van 0,5 %.