Aanpassingspremies

Print

Vlaamse aanpassingspremie

Wat

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen.

Meer informatie over voorwaarden en procedure vindt u op Vlaanderen.be.

Bedrag

Financieel voordeel

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Provinciale aanpassingspremie

Wat

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorwaarden

De voorwaarden kunt u nalezen op de website van de provincie Vlaams Brabant.

Procedure

Digitaal via de knop online aanvragen of via mail naar wonen@vlaamsbrabant.be

Per post:

Provincie Vlaams-Brabant
dienst wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven

Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen. 

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken maar is nooit hoger dan 2.500 euro.

Tegemoetkoming voor woningaanpassing VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap)

Wat?

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie.

Meer info vind je hier.