Feedbackformulier GABK - schooljaar 2017 - 2018

 
1 Begin 2 Voltooid

Beste student

Om onze werking te evalueren hadden wij u graag een paar vragen voorgelegd over onze school. We zouden het ten zeerste op prijs stellen, mocht u de enquête invullen. Op die manier kunnen we in de toekomst rekening houden met uw bemerkingen.