4de graad kunstgeschiedenis - Liedekerke en Ninove

Print

Vanaf 18 jaar | 2 uur per week | duur = 1 jaar (4de jaar)

In het 4de jaar van de afdelingen 4de graad wordt er 2 uur per week kunstgeschiedenis gegeven.

De lessen worden vooral opgebouwd aan de hand van beeldmateriaal en willen de praktijkervaring die de student in zijn of haar atelier opdoet, verbinden met een bredere kunsthistorische context. Door hun inzicht in kunst te verbreden, leren zij bewuster en gerichter naar kunstwerken kijken.

Er wordt door de leerkracht zowel aandacht besteed aan de kunstgeschiedenis als aan actuele kunstontwikkelingen. Daarbij wordt cultuur in zijn brede context geïnterpreteerd en worden ook niet Westerse kunstuitingen onder de aandacht gebracht.

In het kader van de lessen worden regelmatig musea en tentoonstellingen bezocht.

Indien u reeds kunstgeschiedenis als vak heeft gehad tijdens uw opleiding of in een andere optie in een academie, kan u vrijstelling bekomen. U vraagt deze vrijstelling aan op het secretariaat vóór 30 september en bezorgt tegelijkertijd een afschrift van het diploma (of attest van een andere academie) waarop u uw aanvraag tot vrijstelling baseert.

Liedekerke

Ninove

groep van Kristien Bosmans

woensdag 20:20 - 22:00

groep van Kristien Bosmans

woensdag 18:00 - 19:40