4de graad kunst en cultuur - Liedekerke en Ninove

Print

Vanaf 18 jaar | 2 uur per week | duur = 1 jaar (4de jaar)

De lessen zijn opgebouwd aan de hand van beeldmateriaal en willen de praktijkervaring die je in je atelier opdoet, verbinden met een bredere, kunsthistorische context. Door je inzicht in kunst te verbreden, leer je bewuster en gerichter naar kunstwerken kijken.
De leerkracht besteedt zowel aandacht aan de kunstgeschiedenis als aan actuele kunstontwikkelingen. We interpreteren cultuur in zijn brede context en brengen ook niet-Westerse kunstuitingen onder de aandacht.

In het kader van de lessen bezoeken we geregeld musea en tentoonstellingen.

Liedekerke

Ninove

groep van Kristien Bosmans

woensdag 19:00 - 20:40

groep van Kristien Bosmans

donderdag 19:00 - 20:40