103_0362.JPG

Asfalteringswerken vanaf 17 februari

De aannemer Norré-Behaegel startte op vrijdag 17 februari met asfalteringswerken in:

 • de Vijfhoekstraat (tussen Heuvelkouterweg en Pamelsestraat)
 • de Holstraat (tussen Pamelsestraat en gemeente Roosdaal)
 • de Aldriezen
 • de Cathemlindeweg (tussen Bombardonstraat en Velodroomstraat)
 • de Linthoutstraat (enkel verhogen van greppels met gietasfalt)

De toplaag is aan vervanging toe. Eerst wordt de huidige laag afgefreesd en daarna wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze onderhoudswerken maken deel uit van het jaarlijks grootwegenonderhoud.

Wegenwerken gaan vaak gepaard met hinder voor omwonenden en weggebruikers . Als wegbeheerder kan de gemeente die hinder niet helemaal vermijden, maar doen we er wel alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

De verantwoordelijke aannemer zal erop toezien dat de werken vlot, correct en met zo weinig mogelijk hinder uitgevoerd worden.

 

Planning

De uitvoering was gepland tijdens de periode van 7 februari tot en met 17 februari 2017, maar werd door ongunstige weersomstandigheden in de war gestuurd. Bijgevolg werden de werken gestart op vrijdag 17 februari en zullen duren tot maandag 27 februari 2017.

 

Hinder en omleidingen

Tijdens de duur van de werken en over de volledige werfzone geldt een parkeerverbod.

Het affrezen van de toplaag neemt 1 dag in beslag, alsook het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag. In de periode daartussen zal het parkeerverbod tijdelijk verwijderd worden, zodat parkeren opnieuw mogelijk is.

 

 • Werken Vijfhoekstraat:
  • Voor de bestuurders rijdende op de Pamelsestraat met bestemming Houtmarktstraat (en omgekeerd) wordt een omleiding voorzien via de G. Mertensstraat en de Warandestraat.
  • Voor de bestuurders rijdende op de Bakkerijstraat met bestemming Pamelsestraat wordt een omleiding voorzien via de Muurstraat, de Toekomststraat en de Vooruitgangstraat.
  • Voor de bestuurders rijdende op de Bakkerijstraat met bestemming Houtmarktstraat wordt een omleiding voorzien via de Muurstraat, de Heuvelkouterweg en de Vijfhoekstraat.
 • Werken Holstraat en Aldriezen:
  • Voor de bestuurders rijdende op de Pamelsestraat met bestemming Aldriezen en Kaaitvaartstraat (Roosdaal) en omgekeerd, wordt een omleiding voorzien via de Kriebrugstraat, de Keerstraat, De Brusselstraat en de Gasthuisstraat.
 • Werken Cathemlindeweg:
  • Voor de bestuurders rijdende op de Bombardonstraat/Hoefstraat met bestemming Velodroomstraat wordt een omleiding voorzien via de Hoefstraat en de Eikenlaan. In de Cathemlindeweg (wegvak tussen de Bombardonstraat en de Hoefstraat) wordt het éénrichtingsverkeer omgedraaid. Hierdoor mag er gereden worden van de Bombardonstraat naar de Hoefstraat.

 

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij Marc Bockstal, werftoezichter van de gemeente, op het nummer 0475 71 38 67.