103_0362.JPG

De gemeente en haar bevoegdheden

De gemeenten hebben een verre oorsprong maar hun ontstaan is alleszins het gevolg van een natuurlijk proces: daar waar mensen gaan samenleven, groeit de behoefte om de gemeenschap voor gevaren van buitenuit te beschermen, om de onderlinge betrekkingen beter te regelen en om de gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

In de wetgeving is geen definitie te vinden van het begrip gemeente. De gemeente is een publieke rechtspersoon. De gemeente omvat vier wezenlijke elementen: het grondgebied, de inwoners, de eigen belangen, de eigen bestuursorganen.

De gemeente regelt alles wat haar inwoners als groep aangaat. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Deze macht is niet onbeperkt. De gemeente moet rekening houden met de hogere rechtsnormen. Zij moet ook de belangen respecteren van de provincie, het gewest, het land. De provinciegouverneur moet hierop toezien.