103_0362.JPG

Wateroverlast 2010

Van 10 tot 16 november 2010 werden heel wat burgers getroffen door het noodweer. Om tegemoet te komen aan tal van vragen stuurde de dienst rampenplanning van de Provincie Vlaams-Brabant een nota over een mogelijke tussenkomst van het Rampenfonds.

 

De aanvragen moet u in tweevoud indienen bij de provincie Vlaams-Brabant, uiterlijk op 31 maart 2011.

 

Documenten

Aanvraagformulieren rampenfonds

Samenvattende lijst bij te voegen documenten

Vergoedingsprocedure rampenfonds

Vademecum rampenfonds

 

Meer info

website provincie